III Morskie Mistrzostwa Okręgu PZW Poznań w połowach brzegowych Brak ocen.

Uprzejmie informujemy, że Biuro ZO PZW w Poznaniu na zlecenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego jest organizatorem III Morskich Mistrzostw Okręgu w połowach plażowych z brzegu na przynęty naturalne, które odbędą się w dniu 15-17 kwietnia 2016 r. na Mierzei Helskiej.

Prawo startu w zawodach mają członkowie Kół i Klubów Wędkarskich Okręgu PZW w Poznaniu z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi. Nie jest wymagane posiadanie licencji sportowca. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać zezwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.

– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego w dwóch turach jednego dnia 16.04.2016 r.

– Akwen: morze Bałtyk

– Miejsce zawodów: Mierzeja Helska

– Sekretariat zawodów: OW Pomorzanka we Władysławowie

– Sprzęt: zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.

– Przynęty: naturalne – we własnym zakresie (organizator ich nie zabezpiecza)

– W zawodach będą przeprowadzone klasyfikacje: indywidualna i największa ryba zawodów.

– Do punktacji zalicza się następujące gatunki ryb: certa, dorsz, gładzica, stornia, zimnica, jaź, leszcz, łosoś, okoń, płoć, sieja, skarp, nagład, troć, węgorz, wzdręga, belona, pstrąg, (do punktacji nie jest zaliczany sandacz, który jest w okresie ochronnym).

– Obowiązują wymiary i okresy ochronne zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. (Dz.U.2015, poz.1015) (tj. certa do 30 cm, dorsz do 35 cm, gładzica, stornia i zimnica do 25 cm, jaź do 25 cm, leszcz do 40 cm, łosoś do 60 cm, okoń do 20 cm, płoć do 20 cm, sieja do 40 cm, skarp i nagład od 30 cm, troć wędrowna do 50 cm, węgorz do 50 cm, wzdręga do 20 cm, belona i pstrąg tęczowy bez wymiaru)

Dojazd, nocleg, wyżywienie oraz sportowe zezwolenia połowowe zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

Informacje w sprawie sportowego zezwolenia połowowego i sposobu jego nabycia znajdują się na stronie Internetowej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku http://oirmslupsk.mojbip.pl/170.html.

Opata startowa wynosząca 30,00 zł przeznaczona jest na posiłek pomiędzy turami. Opłatę należy wnieść przelewem na konto okręgu 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 z dopiskiem Morskie Mistrzostwa Okręgu lub bezpośrednio wpłacić w Biurze ZO. Wpłaty należy dokonać w terminie do 2 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro ZO do dnia 2 kwietnia 2016 r.:
– telefonicznie 61-8290-533, 61-8290-532
– e-mail: spot@pzw.poznan.pl, biuro@pzw.poznan.pl

PROGRAM ZAWODÓW

15.04.2016r. (piątek)
18:00 – oficjalne Otwarcie Zawodów
18:30 – odprawa

16.04.2016r. (sobota)
8:00 – 13:00 – I tura zawodów
13:00 – 15:00 – przerwa
15:00 – 20:00 – II tura zawodów

17.04.2016r. (niedziela)
10:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

 

źródło: http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/126599/60/xiv_ogolnopolskie_zawody_w_wedkarstwie_morskim_z_lodzi_w_polawia

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi