Czy wymiar ochronny zostanie zmniejszony? Brak ocen.

Fundacje Nasza Ziemia, Greenpeace, Oceana oraz WWF alarmują o poparciu Rządu dla niekorzystnego obniżenia wymiaru ochronnego dorsza Bałtyckiego. Wymiar ochronny miałby zostać zmniejszony z dotychczasowych 38cm do 35cm.

Wszystko miałoby się odbyć w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która została zaktualizowana i wprowadzona w życie z początkiem tego roku. Jednym z głównych zmian, które zostaną wprowadzone z początkiem roku 2015 jest zakaz odrzutów, czyli wyrzucanie niechcianych połowów z powrotem do morza.

Na swojej oficjalnej stronie fundacja WWF informuje:

„Propozycja obniżenia wymiaru ochronnego dorsza z 38 do 35 przeczy idei stojącej za wprowadzonym zakazem odrzuty, który miał zmotywować rybaków do zwiększenia selektywności swoich połowów i zmniejszenia ilości wyrzucanych ryb. Problem niechcianych połowów powinien zostać w pierwszej kolejności rozwiązany poprzez poprawę selektywności narzędzi połowowych, czyli taką ich modyfikację, by nie wpadały w nie ryby, które zgodnie z wcześniejszymi przepisami powinny pozostać w morzu oraz zmianę praktyk rybackich np. zmianę łowiska w przypadku przyławiania niewymiarowych ryb. Zmniejszenie rozmiaru ochronnego dorsza spowoduje zmniejszenie odrzutów jedynie na papierze, a w praktyce ilość faktycznie złowionych zbyt młodych dorszy nie zmieni się, a wręcz może wzrosnąć.”

Sprzeciw wobec polityki Rządu w tej sprawie poparło środowisko rybaków oraz Zrzeszenie Rybaków Morskich, Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodziowych oraz Środkowopomorska Grupa Rybacka.

Zdjęcie: Łukasz Łata – Wszelkie prawa zastrzeżone

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi