Ustawa o rybołóstwie morskim podpisana Brak ocen.

29 stycznia 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rybołóstwie morskim. Dotychczasowe zasady z 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592), które były wielokrotnie modyfikowane zostały zastąpione przez kompleksową regulację dostosowaną do restrykcji Unii Europejskiej. Ustwa reguluje szczegółowo między innymi:

  • wykonywanie rybołóstwa na morzu,
  • właściwości organów zarządzających sektorem rybackim,
  • nadzoru nad wykonywaniem rybołóstwa,
  • uprawnienia do wykonywania połowów,
  • transportu, wyładunku i przeładunku żywych zasobów morskich
  • naruszenia przepisów i sposoby zapobiegania.

 

Ustawa zmienia pojęcie „rybołóstwa morskiego”, które dotychczas określało połów ryb do celów komercyjnych i nazywa je „rybołóstwem komercyjnym”. Wyodrębnia ona również pozostałe pojęcia takie jak: „rybołówstwo rekreacyjne”, „połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych”, „zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb”.

Minister ds. rybołóstwa conajmniej dwa razy w roku będzie ogłaszał tzw. dodatkowe kwoty połowowe. Armatorzy jednostek zobowiązani zostają do ich przestrzegania a dodatkowo do sporządzania raportów z połowów nie później niż przed wejściem statku do portu. Zostały na nich nałożone zwiększone opłaty za wydawanie uprawnień do prowadzenia działalności w tym zakresie. Ustawa weszła w życie w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania i wywołała burzę wśród armatorów wędkarstwa morskiego, którzy zorganizowali protest nazywając ustawę gwoździem do trumny wędkarstwa morskiego w Polsce. Ponad 100 osó protestowało blokując drogę S6 w Warszkowie koło Sławna. Uważają, że wprowadzone prawo prowadzi do konfliktowania rybaków, którzy odławiają ryby i je sprzedzają z armatorami, którzy pobierają opłatę za przewóz wędkarzy. Mają oni być traktowani przez ustawę jednakowo.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Ciemne chmury nad wędkarstwem morskim w Polsce

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi