Rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych weszło w życie. Brak ocen.

Minął już przeszło miesiąc odkąd Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Jeżeli ktoś jeszcze do tej pory nie miał okazji się z nim zapoznać, czas najwyższy to zrobić!

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 22 lipca 2015 r. – poz. 1015. Stanowi ono wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222).

Łowiących z jednostek pływających najbardziej dotykają wprowadzone na podstawie rozporządzenia zmiany w połowie dorszy. Głowne zmiany są następujące:

 • Wymiar ochronny dorsza został zmniejszony z 38 cm do 35 cm.
 • Dzienny limit połowowy został określony w sposób następujący: osoba fizyczna może złowić 14 sztuk. Limit ten nie dotyczy połowów dorszy prowadzonych na podstawie zezwolenia, które uzyskują armatorzy komercyjni. W praktyce na jednostkach pływających świadczących rejsy wędkarskie, w myśl nowego rozporządzenia, z dniem 6 sierpnia 2015 nie obowiązują limity.
 • Koniec z dubeltami dorszy – połów wyłącznie na jedną przynętę, czyli albo pilker, albo przywieszka z nieuzbrojonym pilkerem lub ciężarkiem.

 

Rozporządzenie ponadto określa:

 • wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego,
 • szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (w tym m.in. dopuszczone narzędzia, miejsca i czas prowadzenia połowu czy ilość ryb, którą osoba fizyczna prowadząca połowy może wyłowić w ciągu doby),
 • wysokość opłat dla osób fizycznych za możliwość prowadzenia połowów na wodach morskich na podstawie dowodu uiszczonej opłaty, o której mowa w  art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

 

Wysokość opłat dla osób fizycznych wynosi:

 • 30 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów,
 • 70 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów,
 • 140 zł – w przypadku 12 miesięcznego okresu połowów.

 

Przewidziano także zniżki w wysokości:

 • 50% dla emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się, w wieku do lat 24
 • 75%  dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 

Rozporządzenie weszło w życie 6 sierpnia br., a jego tekst jest dostępny na stronie internetowej Dziennika Ustaw.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi