Twarde prawo, ale prawo – czyli zestaw dorszowy zgodny z przepisami Brak ocen.

Twarde prawo, ale prawo – czyli zestaw dorszowy zgodny z przepisami			Brak ocen.

Człowiek jest już tak skonstruowany, że w większości przypadków nigdy nie otwiera instrukcji obsługi posiadanych przez siebie urządzeń a jeżeli już to robi to w chwili, gdy coś się w nich popsuło – często w efekcie nieprzeczytania instrukcji właśnie. Podobnie ma się sprawa z aktami prawnymi, które regulują połowy wędkarskie.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi
Wiecej...

Ciemne chmury nad wędkarstwem morskim w Polsce Brak ocen.

Ciemne chmury nad wędkarstwem morskim w Polsce			Brak ocen.

W ostatnich dniach w mediach można było znaleźć informacje o protestach armatorów przeciwko zmianom w ustawie o rybołówstwie morskim. Po wcześniejszym przyjęciu ustawy przez Sejm i Senat Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.  Patrząc na wyniki głosowania w poszczególnych izbach parlamentu można powiedzieć, ze Ustawa została przyjęta jednogłośnie. Stało się faktem to, czego obawiali się armatorzy jednostek wędkarskich pływających na Bałtyku. Ustawa nakłada bowiem na nich dodatkowe obowiązki oraz obciąża ich budżet zwiększoną opłatą za…

Wiecej...

Ustawa o rybołóstwie morskim podpisana Brak ocen.

Ustawa o rybołóstwie morskim podpisana			Brak ocen.

29 stycznia 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rybołóstwie morskim. Dotychczasowe zasady z 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592), które były wielokrotnie modyfikowane zostały zastąpione przez kompleksową regulację dostosowaną do restrykcji Unii Europejskiej. Ustwa reguluje szczegółowo między innymi: wykonywanie rybołóstwa na morzu, właściwości organów zarządzających sektorem rybackim, nadzoru nad wykonywaniem rybołóstwa, uprawnienia do wykonywania połowów, transportu, wyładunku i przeładunku żywych zasobów morskich naruszenia przepisów i sposoby zapobiegania….

Wiecej...

Czy wymiar ochronny zostanie zmniejszony? Brak ocen.

Czy wymiar ochronny zostanie zmniejszony?			Brak ocen.

Fundacje Nasza Ziemia, Greenpeace, Oceana oraz WWF alarmują o poparciu Rządu dla niekorzystnego obniżenia wymiaru ochronnego dorsza Bałtyckiego. Wymiar ochronny miałby zostać zmniejszony z dotychczasowych 38cm do 35cm. Wszystko miałoby się odbyć w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która została zaktualizowana i wprowadzona w życie z początkiem tego roku. Jednym z głównych zmian, które zostaną wprowadzone z początkiem roku 2015 jest zakaz odrzutów, czyli wyrzucanie niechcianych połowów z powrotem do morza. Na swojej oficjalnej stronie fundacja…

Wiecej...

Śledzie zamiast dorsza, łososia i szprota Brak ocen.

Śledzie zamiast dorsza, łososia i szprota			Brak ocen.

W Luksemburgu została podjęta decyzja o zmniejszeniu limitów połowowych dla dorsza, łososia i szprota. Rada Ministrów Unii Europejskiej zignorowała doradztwo naukowo przy ustalaniu limitów dorsza bałtyckiego. Jego limity na wschodnim stadzie zmniejszono o 22% w stosunku do tegorocznych. Bałtyk był pierwszym akwenem, który Unia wzięła pod uwagę. Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że decyzje, które zostały podjęte są satysfakcjonujące. Dla centralnej części Morza Bałtyckiego zostały zwiększone połowy śledzia o 45%, natomiast w Zatoce Botnickiej o…

Wiecej...

Rybacy będą mogli złowić więcej śledzi Brak ocen.

Rybacy będą mogli złowić więcej śledzi			Brak ocen.

Ponad 3 tys. ton śle­dzi będą mogli odło­wić w tym roku pol­scy ry­ba­cy na Za­le­wie Wi­śla­nym. To naj­wyż­sza z tzw. kwot po­ło­wo­wych, które są usta­la­ne dla tego akwe­nu od 2012 roku – po­in­for­mo­wał In­spek­to­rat Ry­bo­łów­stwa Mor­skie­go.Jak po­wie­dział PAP Ro­mu­ald Ja­chi­mo­wicz z In­spek­to­ra­tu Ry­bo­łów­stwa Mor­skie­go we From­bor­ku, ryba­cy mogą odło­wić 3127 ton śle­dzi, czyli o pra­wie o 1 tys. ton wię­cej niż w mi­nio­nym roku. Kwoty po­ło­wo­we, czyli li­mi­ty do­pusz­czal­nych po­ło­wów po­szcze­gól­nych ga­tun­ków ryb, są wy­zna­cza­ne…

Wiecej...