Wymiary ochronne ryb morskich Brak ocen.

Zgodnie z USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim wymiary ochronne poszczególnych gatunków ryb morskich wynoszą:

1) boleń (Aspius aspius) – 40 cm;
2) certa (Vimba vimba) – 30 cm;
3) dorsz (Gadus morhua) – 35 cm;
4) gładzica (Pleuronectes platessa) – 25 cm;
5) jaź (Leuciscus idus) – 25 cm;
6) leszcz (Abramis brama) – 40 cm;
7) lin (Tinca tinca) – 28 cm;
8) łosoś (Salmo salar) – 60 cm;
9) miętus (Lota lota) – 40 cm;
10) nagład (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;
11) okoń (Perca fluviatilis) – 20 cm;
12) płoć (Rutilus rutilus) – 20 cm;
13) sandacz (Sander lucioperca) – 45 cm;
14) sieja (Coregonus lavaretus) – 40 cm;
15) stornia (Platichthys flesus) – 23 cm;
16) sum (Silurus glanis) – 70 cm;
17) szczupak (Esox lucius) – 50 cm;
18) śledź (Clupea harengus) – 16 cm;
19) troć (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;
20) skarp (Scophthalmus maximus) – 30 cm;
21) węgorz (Anguilla anguilla) – 50 cm;
22) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;
23) zimnica (Limanda limanda) – 25 cm.
FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi